Nyheter

13 jan

Seriöst – eller?

Fel val av bilskrot kan stå dig dyrt

Att välja bilskrot är kanske inte något man i allmänhet går och oroar sig för. De flesta

tänker väl att det fungerar som det mesta – en enkel sökning på nätet borde räcka för att ta reda på vilken bilskrot som är närmast och billigast. Men riktigt så lättvindigt bör man nog inte ta beslutet ändå. Vill det sig riktigt illa kan man drabbas av återkommande kostnader som aldrig tar slut.

Kjell Carlsson är vd på Bilskrotarna och menar att de allra flesta tittar på prislappen i första hand:

– Det vanligaste misstaget man gör i valet av bilskrot är att utgå ifrån lägsta pris – att någon erbjuder gratis hämtning, exempelvis.

Men inget är gratis och därför kan lockpriser eller ordet ”gratis” vara en varningssignal. Internet har blivit en inkörsport för mindre seriösa bolag som satsat på att placera sig högt bland sökmotorernas resultat. Men kostnaden för att få bilen hämtad av en auktoriserad bildemonteringsfirma är försumbar i förhållande till vad du vinner på det. Kjell Carlsson, fortsätter:

– All administration ingår ju i det pris vi tar – vi avregistrerar bilen och vi säkerställer att man får pengarna tillbaka på kvarvarande fordonsskatt. Dessutom får ägaren tillbaka överskjutande/kvarvarande försäkringspremie från sitt försäkringsbolag.

Att inte veta med säkerhet om din bil har blivit avregistrerad kan bli en kostsam historia. Den som är registrerad ägare bär det juridiska ansvaret för bilen och skulle den, istället för att skrotas, hamna i orätta händer och säljas vidare finns – bland mycket annat – risk för att man på obegränsad tid får betala den årliga avställningsavgiften till Transportstyrelsen. Ett bra mått på om en aktör är seriös eller inte är huruvida man är ansluten till Bilretur, som har avtal med alla bilproducenter.

En annan aspekt som bör vara av stor betydelse inför valet av bildemonteringsföretag är naturligtvis miljön. Alla vill nog gärna se sig själva som miljömedvetna individer men när allt kommer till kritan tycks den svenske bilägaren ändå stå sig själv närmast. Att slippa en smärre kostnad för upphämtning av ett uttjänt fordon är för många incitament nog att låta bilen stå avställd (och potentiellt läcka olja eller andra miljöfarliga ämnen) eller att överlåta demonteringen till ett bolag utan miljöcertifiering. Kjell, igen:

– Om man vill säkerställa att den bilskrot man väljer är miljöcertifierad bör man ta kontakt med SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund. De har sammanställt en förteckning över alla de bilskrotar i Sverige som är ISO- och branschcertifierade. För medlemskap i SBR krävs att företaget är miljöcertifierat av tredje part.

Med över 25 år i branschen och samarbetsavtal med merparten av alla kommuner i Storstockholm har Bilskrotarna blivit ett av Sveriges största och mest välrenommerade bildemonteringsföretag. Fokus har alltid och kommer alltid att ligga på miljö och kvalitet för att bibehålla förtroendet hos kunderna, som ser dem som en seriös aktör i en stundom ganska skamfilad bransch. Som ytterligare kvalitetsstämpel bör tilläggas att Bilskrotarna innehar ISO-certifiering och är anslutna till Bilretur.