Om oss

Bilskrotarna har bedrivit bilskrotning i Storstockholm i mer än 25 år. Bolaget är ett av de största i Sverige inom bilskrotning. I koncernen ingår bolagen Bromma & Botkyrka Bilskrot AB och Stockholms Bildemontering AB.

Vår huvudsakliga verksamhet består i skrotning av äldre fordon. Bilskrotarna har samarbetsavtal med Stockholm Stad samt övriga kommuner i Storstockholm.Företaget är medlem i SBR (Sveriges bilskrotares Riksförbund) samt Bilretur. Medlemskapet i Bilretur bekräftar att vi är godkända mottagare av uttjänta fordon enligt gällande EU-direktiv.

Bilproducenterna (BilSweden), Transportstyrelsen samt Bilprovningen hänvisar till Bilretur-anslutna bilskrotar för godkänd samt miljöriktig återvinning av fordon. Vi tar årligen emot närmare 6000 fordon från privatpersoner, företag och ett flertal kommuner. Bolaget är anmält enligt punkt 90, 120 C i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:

”Anläggningen för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotsförordningen (2007:186), BT, och är auktoriserade enligt 4§ bilskrotsförordningen.”

Vi är miljöcertifierade enligt det internationella miljöledningssystemet ISO 14001:2015.