Bildemontering

Vad händer med bilen vid bilskrotning?

Att skrota bilen är en del av fordons livscykel, att låta en bilskrot ta hand om din gamla bil är en viktig del av miljöarbetet. Vi på Bilskrotarna är en auktoriserad bilskrot i Stockholm som ser till att gamla fordon tas hand om på rätt sätt, delar som kan återanvändas lever vidare och farligt avfall tas omhand och skickas vidare för att inte hamna i kretsloppet. För att göra det så enkelt för dig som möjligt erbjuder vi gratis upphämtning av fordon inom utvalda områden i närhet till våra bilskrotar i Stockholms län. Vad innebär det då att lämna sin bil till bilskroten för bildemontering?

Vad händer med bilen när den hamnar hos oss på Bilskrotarna?

Det första som händer när vi får in bilen vare sig det är med bärgare från vårt hämtsystem eller att ägaren kommer med bilen själv till bilskroten är att bilen avregistreras hos transportstyrelsen. Detta ska inte förväxlas med att ställa av bilen vilket man som ägare kan göra. Avregistrera ett fordon kan bara en auktoriserad bilskrot göra som en del av ledet vid en bildemontering. När bilen är avregistrerad så ska bilen miljösaneras. Det går till så här.

  1. Airbagarna detoneras.
  2. Batteri och glasrutor tas om hand och sorteras i container
  3. Kylmedia i luftkonditionering system tas om hand.
  4. Samtliga hjul monteras av.
  5. Oljor från motor, växellåda, bakaxel samt bromsar töms. I samma steg tas också kylvatten och spolarvätska om hand.
  6. Framaxelbalken monteras bort och hela motor/växellåda paketet monteras ut. Katalysatorn monteras bort.
  7. Nu är bilen klar för pressning. Bilen pressas ihop till en kub. Syftet med att pressa bilen är att den ska ta så lite plats som möjligt när den ska transporteras fragmentering.
  8. Fragmentering. Karossen slås sönder i småbitar för att sedan sorteras upp efter vad det är för typ av metall. Stål, aluminium och koppar sorteras upp i olika fraktioner. Men även tyg och plaster tas om hand separat.

När detta är klart säljs metallarna vidare till smältverk för att bli nya metaller och senare nya produkter. Som synes är det till stor hjälp för miljön att låta en bilskrot ta hand om bildemonteringen av ditt gamla fordon. Det värsta man kan göra är att lämna sitt fordon stående och rosta sönder, vilket till slut innebär att farligt avfall rinner ner i grundvattnet. Bilskrotarna i Stockholm hjälper dig med att skrota bilen, kontakta oss redan idag för information om hur du skrotar bilen eller ordnar med upphämtning.

Läs mer här om var du hittar våra bilskrotar i Stockholm.