Om webbplatsen

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett formulär (t ex en intresseanmälan eller beställning) i Bilskrotarnas Internettjänster eller på de öppna sidorna på www.bilskrotarna.se eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av oss och i förekommande fall även av annat företag för förberedelse och administration av den berörda tjänsten.

Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling.

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i koncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av företagen i koncernen kan du begära detta skriftligt. Detta gäller också om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde ikraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad de används till samt hur de kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Textfilen innehåller information och används t ex för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en webbsida.

Om du inte vill acceptera användande av cookies kan du göra inställningar via din webbläsares (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome m fl) säkerhetsinställningar.