Nyheter

02 feb

Nu kan 95% av varje bil leva vidare

Vi som bilskrot är en naturlig del av fordons kretslopp. I takt med med att utvecklingen går framåt och moderna och miljövänligare bilar byggs är det viktigt att gamla bilar tas hand om på rätt vis. Genom att lämna din gamla bil till oss ser vi till att allt farligt avfall tas om hand. De delar som kan användas på nytt får ett fortsatt liv och de delar som inte längre kan användas återvinns. Idag är vi så långt gångna att 95% av allt som en gång var ett fordon kan användas på nytt. Vår bilskrot är idag som en modern återvinningsstation.

Låt inte bilen stå och rosta sönder

Att låta bilen stå och rosta sönder på en gård eller parkering är både onödigt och dyrt för miljön, lämna bilen istället till oss på bilskrotarna så tar vi hand om och ser till att alla delar kommer till nytta igen. Det vinner vi alla på. Behöver du hjälp med att flytta din bil, beställ hämtning av oss, det kan till och med vara gratis.